Styret i Utrykningsinstruktørene

Styreleder Preben Lund - POLITIHØGSKOLEN

Preben Lund er ansatt i Politiet har i en årrekke vært ansatt ved Politihøgskolen, blant annet som instruktør for utrykningskjøring.

Styremedlem Eivind Haatveit - SYKEHUSET TELEMARK

Eivind Haatveit har i en årrekke vært undervisningsansvarlig for opplæring utrykningskjøring ved Sykehuset Telemark HF. Han har vært med i styret i Utrykningsinstruktørene siden 2015. 

Styremedlem Jørn Vidar Johansen - KONGSBERG BRANN OG REDNING

Jørn Vidar Johansen har vært instruktør i kode 160 siden 2013, jobber som røyk og vanndykker ved Kongsberg brann og redning 100% og er instruktør ved siden av. Har også 8 års bakgrunn som yrkesjåfør klasse CE.

Styremedlem Jostein Aure - OSLO UNIVERSITESSYKEHUS

Jostein Aure er ansatt som fagansvarlig - Undervisningsansvarlig for utrykningsopplæring på Oslo Universitetssykehus. Mer info kommer.

Styremedlem Øyvind Haaland - POLITIET

Ansatt som hovedinstruktør Sør-Vest politidistrikt med fagansvar for kjøreopplæring  bil og mc.

 

Utdannet som utrykningsinstruktør ved Politihøgskolen 1997.  Arbeidet 10 år ved Trafikkorpset Oslo pd. og flyttet til Sør-Vest pd. Stavanger i 2002.

 

Har siden 2006 drevet opplæring utrykningskjøring full tid, med regodkjenning for politi-ansatte samt grunnleggende kjøreopplæring utrykning for Politihøgskolens studenter i Sør-Vest politidistrikt.

Styremedlem Johannes Lien - POLITIHØGSKOLEN

Ansatt ved Politihøgskolen. Mer info kommer

 

Styremedlem Geir Ove Sannes-Moe - OSLO BRANN OG REDNINGSETAT

Geir Ove er 41 år og bosatt i Oslo. Han har en bred erfaringsbakgrunn blant annet fra forsvaret med tjeneste i Kosovo og Afghanistan.

Han begynte i  Oslo Brann og Redningsetat  i 2006, men har også erfaring som utrykningsinstruktør ved politihøgskolen.

 

Geir Ove er i dag undervisningsansvarlig utrykningskjøring ved Oslo Brann og Redningsetat, 

Daglig leder Audun T. Sætre - NOORSI

Audun T. Sætre er Daglig leder, og har den daglige kontakt mot medlemmer, kontakter og myndigheter. Han er den som drifter styret og sekretariatsoppgaver i Utrykningsinstruktørene. Han er for øvrig Adm Dir i NOORSI.

Please reload

 © 2017 Utrykningsinstruktørene

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940