Styret i Utrykningsinstruktørene

Styreleder Preben Lund - OSLO BRANN OG REDNINGSETAT

Preben Lund er pt undervisningsansvarlig for utrykningskjøringen i Oslo Brann og Redningsetat. Preben har mer enn 20 års erfaring fra politiet og 10 års erfaring fra Politihøgskolen som kursleder på utrykningskjøring. Preben tok over som styreleder i 2019. Han har vært kjøreinstruktør siden 2006.

Styremedlem Eivind Haatveit - SYKEHUSET TELEMARK

Eivind Haatveit har i en årrekke vært undervisningsansvarlig for opplæring utrykningskjøring ved Sykehuset Telemark HF. Han har vært med i styret i Utrykningsinstruktørene siden 2015. 

Styremedlem Jørn Vidar Johansen - KONGSBERG BRANN OG REDNING

Jørn Vidar Johansen har vært instruktør i kode 160 siden 2013, jobber som røyk og vanndykker ved Kongsberg brann og redning 100% og er instruktør ved siden av. Har også 8 års bakgrunn som yrkesjåfør klasse CE.

Styremedlem Jostein Aure - OSLO UNIVERSITESSYKEHUS

Jostein Aure er ansatt som fagansvarlig - Undervisningsansvarlig for utrykningsopplæring på Oslo Universitetssykehus. Mer info kommer.

Styremedlem Øyvind Haaland - POLITIET

Ansatt som hovedinstruktør Sør-Vest politidistrikt med fagansvar for kjøreopplæring  bil og mc.

 

Utdannet som utrykningsinstruktør ved Politihøgskolen 1997.  Arbeidet 10 år ved Trafikkorpset Oslo pd. og flyttet til Sør-Vest pd. Stavanger i 2002.

 

Har siden 2006 drevet opplæring utrykningskjøring full tid, med regodkjenning for politi-ansatte samt grunnleggende kjøreopplæring utrykning for Politihøgskolens studenter i Sør-Vest politidistrikt.

Styremedlem Johannes Lien - POLITIHØGSKOLEN

Johannes er p.t ansatt på Politihøgskolen som kursleder på utrykningsopplæring. Han har jobbet i operativ tjeneste i politiet i 14 år blant annet som innsatsleder på Elverum politistasjon. Han tok sin kjøreinstruktørutdannelse i 2010 og har arbeidet mye med kjøreopplæring siden da. Johannes har også 8 års erfaring fra bilbransjen.

 

Styremedlem Geir Ove Sannes-Moe - OSLO BRANN OG REDNINGSETAT

Geir Ove er 41 år og bosatt i Oslo. Han har en bred erfaringsbakgrunn blant annet fra forsvaret med tjeneste i Kosovo og Afghanistan.

Han begynte i  Oslo Brann og Redningsetat  i 2006, men har også erfaring som utrykningsinstruktør ved politihøgskolen.

 

Geir Ove er i dag undervisningsansvarlig utrykningskjøring ved Oslo Brann og Redningsetat, 

Daglig leder Audun T. Sætre - NOORSI

Audun T. Sætre er Daglig leder, og har den daglige kontakt mot medlemmer, kontakter og myndigheter. Han er den som drifter styret og sekretariatsoppgaver i Utrykningsinstruktørene. Han er for øvrig Adm Dir i NOORSI.

Please reload