Utrykningsinstruktørene med brev til Statens Vegvesen - vedrørende opplæring av førere til utrykning

Styret i Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige Utrykningskjøring (utrykningsinstruktørene) har besluttet at det skal sendes et brev til Statens Vegvesen vedrørende muligheter for endring av utrykningsforskriften og tilhørende læreplan.

Styret ser muligheter for endring og forbedring av dagens system for opplæring av førere til utrykningskjøring.

Styret i Utrykningsinstruktørene ønsket at brevet skulle sendes ut til alle medlemmene i Faggruppen for utrykningsinstruktører, med mulighet for innspill, før brevet sendes fra styret til Statens Vegvesen ca 1. juli.

Forslag til slikt brev er nå sendt alle medlemmene i Utrykningsinstruktørene, med ønske om innspill innen 22. juni.

Innspill kan sendes faggruppens administrator som vil sammenfatte innspillene til styret.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon