Utrykningsinstruktørene har hatt møte med Statens Vegvesen


Styret i Utrykningsinstruktørene har i den senere tid jobbet med en gjennomgang av den nye forskriften om utrykningskjøring, som Statens Vegvesen har startet med en revisjon på.

Forskriften har vært diskutert flere ganger i bransjene de senere år, og mange har klare meninger om at forskriften bør endres på viktige punkter, og har også uttrykt ønske om en litt mer fleksibel og smidig forskrift på flere punkter.

Styret i Utrykningsinstruktørene har sendt ut et høringsnotat til alle medlemmene i faggruppen, og fått tilbakemeldinger på ønsker om endring i forskriften. Dette ble så samlet i felles skriv og videreformidlet til Statens Vegvesen som har ansvaret for forskriften og læreplanene (håndboken).

Styret i Faggruppen bad så om et møte med Statens Vegvesen, for å kunne utdype foreningens syn på endringer i forskriften, og møtet ble gjennomført 5. september hos Statens Vegvesen. Møtet ble gjennomført i en god tone, og det ble uttrykt fra begge sider at dette var svært nyttig.

Flere konkrete saker ble innspilt, som konkrete forslag til endringer i kommende reviderte forskrift om utrykningskjøring, noe som kan ha stor betydning for opplæring innen utrykningskjøring i årene fremover.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon