Hvem er Utrykningsinstruktørene

 

Utrykningsinstruktørene er en faggruppe/bransjegruppe for personer og foretak med tilknytning til opplæring innen utrykningskjøring. Gruppen heter egentlig Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring, men kalles helst bare enkelt for Utrykningsinstruktørene

 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i opplæring innen utrykningskjøring. 

Om Utrykningsinstruktørene

Hvem kan bli medlem

 

Utrykningsinstruktørene opptar sykehus, brann og redningsetater og alle andre virksomheter som er tilknyttet til dette fagområdet, med dertil ansatte personer som medlemmer. I tillegg opptas andre som har særskilt interesse av fagområdet utrykningskjøring og som kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av opplæring i utrykningskjøring bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Tilknytning til NOORSI

 

Utrykningsinstruktørene er en faggruppe/bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med eget styre.

 

Utrykningsinstruktørene følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i Utrykningsinstruktørene betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger som kan være av interesse under NOORSI paraplyen.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som kurs, konferanser m.m.

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsippielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Utrykningsinstruktørenes leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI. Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. Utrykningsinstruktørene velger sitt eget styre i samråd med administrerende direktør.

Styret velger forretningsfører, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift, tilrettelegging for styremøter og aktiviteter i faggruppen..